Težak život naših konja – Galerija slika

By Hidalgo | Uncategorized

avg 12
Konjički klub Hidalgo Sarajevo

Jahanje u Sarajevu ne bi bilo tako zabavno da naši konji nisu sretni i zadovoljni. Svaki mogući momenat konji su u prirodnom ambijentu iznad štala i manježa. 

Ako može klikić

Leave a Comment:

Leave a Comment: