Dokument odgovornosti jahača

Klikini ovdje za PDF “Hidalgo izjava jahača

Ovaj dokument moraju potpisati svi novi jahači koji žele jahati u konjičkom klubu Hidalgo.
Ako želite, dokument možete odštampati i popuniti, ali potpis treba biti izvršen u konjičkom klubi u prisustvu osoblja kluba.

 

Klikni ovdje za izjavu odgovornosti za malodobne jahače

Klikni ovdje za izjavu odgovornosti volontera